Соціальна реклама створена Програмою малих грантів ПРООН/ГЕФ в рамках глобальної стратегічної ініціативи

«Супутні переваги доступу до низьковуглецевої енергетики»

Український центр МВКФ, 2018