Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України»

Черговий Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України»
проходитиме 22 - 24 травня 2018 року.

Основною темою заходів Форуму 2018 має стати обговорення шляхів створення засад формування екологічно чистого середовища, як на території України, так і сусідніх держав. Для цього планується запросити на  екологічний форум представників зарубіжних країн, міжнародних організацій, які опікуються питаннями збалансованого (сталого) розвитку, захисту довкілля та посилення екологічної безпеки. Провідними темами Х Міжнародної виставки «Довкілля 2018», поряд з традиційними, стануть питання енергозбереження та органічного землеробства.

Основною ідеєю та принципами екологічного форуму є три складові частини: політична, наукова та ділова.

Політична складова дає можливість учасникам екологічного форуму більш детально ознайомитися з баченням керівництва держави шляхів покращення екологічної ситуації в Україні та налагодження постійного діалогу в форматі влада – бізнес – суспільство.

Наукова та ділова складові дозволяють протягом часу, відведеного для різноманітних заходів, вони мають змогу висловити різноманітні точки зору щодо стану та шляхів розвитку, поліпшення та підтримання належного стану екології як в Україні, так і в світі.

Ділова частина традиційно супроводжується проведенням Міжнародної виставки.

Учасники виставки мають змогу продемонструвати можливості своїх підприємств, компаній та організацій у сфері охорони довкілля, збереження та відтворення природних ресурсів, представити технології очистки стічних, забруднених вод, надати пропозиції стосовно збереження запасів чистої питної води, виробництва екологічно чистих продуктів, напоїв та продуктів, що не містять ГМО, обмінятися досвідом створення альтернативних видів палива та економії енергетичних ресурсів, зведення екологічно чистого житла, показати туристичні та рекреаційні можливості нашої держави тощо. Здоров’я нації – невід’ємна частина процесу екологізації економіки країни. Цьому питанню на виставці присвячено цілий розділ. Ще один розділ буде присвячений турботі про братів наших менших. Програма виставки, також передбачає проведення презентацій та конкурсів.

Мета Форуму - висвітлення проблем та здобутків України в галузі охорони навколишнього природного середовища, розширення співпраці в цьому напрямку з європейським та світовим співтовариством, продовження формування та підтримання здобутків держави в царині охорони природи, співпраці з прикордонними країнами з питань охорони та моніторингу спільного водного і повітряного простору, подання об’єктивної інформації щодо стану екології в Україні та дотримання нею міжнародних домовленостей та протоколів, сприяння активній співпраці зі світовими та регіональними міжнародними організаціями з природоохоронних питань, обміну досвідом у галузі енергозбереження та впровадження альтернативних видів палива, пропаганду екологічного туризму.

В рамках проведення екологічного форуму, також, приділяється увага такому важливому інструменту інформування та екологічного виховання суспільства, як екологічна та природоохоронна освіта.

Український центр МВКФ, 2018