Концепція виставки «Довкілля для України»

 

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ

 • національні проекти охорони навколишнього природного середовища;
 • екологічний менеджмент і аудит, страхування, сертифікація;
 • державні установи, громадські організації;
 • національна екомережа, природні парки та заповідники;
 • міжнародна діяльність та участь у реалізації міжнародних проектів;
 • міжнародні організації та їхні представництва, які працюють у галузі охорони довкілля.

 

ЕКОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОНІТОРИНГ

 • технології «зеленого зростання» (екологічно безпечні технології);
 • технології для економічного зростання, ресурсоефективність;
 • космічний моніторинг довкілля;
 • збереження біотичного та ландшафтного різноманіття;
 • екологічні аспекти геологічної галузі, охорона та розробка надр;
 • обладнання та методи моніторингу;
 • моніторинг підземних і поверхневих вод, атмосферного повітря, ґрунтів, полігонів і сміттєзвалищ, природно-заповідних територій, біомониторинг.

 

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ, УТИЛІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕРОБКА

 • переробка побутових та інших відходів, використання вторинної сировини;
 • добування біогазу, переробка біомаси;
 • обладнання для переробки відходів;
 • роздільне збирання та переробка відходів;
 • переробка та утилізація відходів хімічної й нафтової промисловості (пестицидів, гербіцидів);
 • переробка відпрацьованих автомобільних шин, акумуляторів та мастил;
 • технології утилізації, нейтралізації, знешкодження, дезактивації відходів;
 • відходи медицини (збирання та нейтралізація);
 • очищення стічних вод – каналізація для приміського будинку (септики поліетиленові, залізобетонні), біопрепарати, сепаратори жиру;
 • рекультивація полігонів ТПВ, сміттєзвалищ.

 

ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

 • обладнання для регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • очищення пилогазоповітряних викидів промислових підприємств;
 • аспірація, вентиляція;
 • електрофільтри, дезодорація та кондиціонування повітря промислових та житлових приміщень;
 • іонізація повітря.

 

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА ТА БІОПАЛИВО

 • сонячна енергетика, вітроенергетика, гідроенергетика, геотермальна енергетика;
 • альтернативі енергоустановки та обладнання;
 • теплові насоси;
 • тверде біопаливо (паливні гранули – палети та брикети), біогаз;
 • альтернативні моторні види палива;
 • енергозберігаючі технології у промисловості та будівництві
 • геотермальні технології.

 

ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО ТА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТІ ПРОДУКТИ

 • технології органічного землеробства;
 • органічні добрива;
 • екологічно чиста сировина для харчової промисловості;
 • органічні (екологічно чисті) продукти харчування та споживчі товари;
 • продукція без ГМО, екологічне маркування;
 • біологічні препарати захисту рослин від шкідників.

 

ВОДА - ЕКОЛОГІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

 • управління водними ресурсами, водні ресурси України;
 • науково-дослідна робота у галузі водних ресурсів;
 • технології та обладнання для підготовки питної та технологічних вод;
 • нано- та мікрофільтраційні установки, технології;
 • фільтри для очищення та озонування питної води, діюча модель технологічного процесу водопостачання;
 • системи осмосу;
 • питна бутильована вода;
 • мала гідроенергетика;
 • рибні ресурси України: їх збереження, поповнення та відновлення;
 • збереження біорізноманіття акваторії Чорного та Азовського морів.

 

ЛІСИ ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

 • управління лісовим господарством;
 • науково-дослідна робота у сфері лісового господарства;
 • захист і відновлення лісів;
 • збереження та охорона біорізноманіття в лісах;
 • заготівля та переробка деревини: природозберігаючі технології;
 • авіаційна охорона лісів;
 • сучасні лісові меліорації;
 • мисливські господарства;
 • діюча модель «Типологія лісів України: Карпати, заповідні території, рекреація та господарська діяльність;

 

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ ЖИТЛО – ЧИСТЕ МІСТО УКРАЇНИ

 • місцеві природоохоронні програми;
 • екологічний транспорт;
 • енергоефективність житлово-комунального господарства;
 • озеленення міст;
 • Екодім – діюча модель, технологія «пасивний дім»;
 • новітні  енергозберігаючі технології  в будівництві;
 • будівельні компанії (екологічні технології будівництва);
 • будівельні та опоряджувальні матеріали;
 • прилади та системи неруйнівного контролю;
 • покрівельні, тепло - та гідроізоляційні матеріали;
 • ландшафтний дизайн;
 • еко-фарби (хімічна промисловість);
 • меблі, текстиль, шумопоглинаючі матеріали;
 • екологічні засоби індивідуального захисту людини.

 

ЗДОРОВ’Я, РЕКРЕАЦІЯ, ТУРИЗМ

 • народна та нетрадиційна медицина, лікарські рослини, біодобавки;
 • лікувальні косметичні засоби;
 • обладнання та тренажери для спорту, активного відпочинку та масажу;
 • домашнє оздоровлення (аплікатори, іонізатори повітря, очисники води й повітря, тощо);
 • лікувально-профілактичні установи (санаторії, бази відпочику, курорти);
 • діагностичні центри, наукові, освітні та просвітницькі центри;
 • фітнес-центри (включаючи обладнання та аксесуари);
 • спеціалізована література, ЗМІ;
 • турагентства, авіакомпанії, готелі, програма «Зелений туризм».

 

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА НАУКА

 • науково-дослідні та лабораторні розробки;
 • дослідження у галузі органічних сполук і біоматеріалів, альтернативних джерел палива та енергії;
 • навчальна та науково-методична література;
 • дитяча технічна творчість;
 • дошкільна, загальна середня та професійно-технічна освіта, неформальна екологічна освіта;
 • інноваційна діяльність навчальних закладів різних рівнів (досвід, проекти, програми, технології);
 • інновації в навчальній техніці (наочно-лабораторні, технічні та програмно-педагогічні засоби навчання, електронні системи тощо).

 

ВІЙСЬКОВА ЕКОЛОГІЯ, ЯДЕРНА ТА РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

 • безпечне зберігання та утилізація зброї, термін придатності якої закінчився;
 • системи контролю та моніторингу за станом довкілля на об’єктах військової діяльності;
 • військові полігони: заходи з відновлення забруднених територій;
 • хімічний захист;
 • екологічна безпека АЕС України.

 

Український центр МВКФ, 2018